Additive Manufacturing

Additive Manufacturing nedir?

Additive Manufacturing, üç boyutlu baskı şeklidir. Sanal bir nesnenin bazı özel maddelerle cisme dönüştürülme operasyonudur. Örnek olarak ; polimer, kompozit, reçine gibi malzemelerden termal veya kimyasal işlemlerle 3 boyutlu cisimlerin üretilmesidir. Bu işlemi gerçekleştiren cihazlara 3D yazıcı ismi verilir. Baskılar birkaç hammaddeden üretilebilir. Katmanlı üretim olarak bilinen terim, aynı zamanda eklemeli imalat teknolojisidir. Havacılık, enerji, ilaç endüstrisinde yaygın olarak tercih edilir. Yüksek bütçeli malzemelerdir. Genel üretim süresini azaltmak için lazer metal kaplamayla sanal olarak tamamlanabilir. Daha uzun dayanıklılıkla daha uzun pas direnci sağlamak için farklı metal katkılı imalat türleri kullanılabilir. Çoklu görev sistemleri, makineye eklenerek kullanıma sunulur.

Additive Manufacturing Kullanımı

Ağızlık merkezi denilen bölgede ki lazer, temel malzemeyle birlikte metal tozunu eritir. Nokta çapıysa uygulamaya göre değişim göstermektedir. Birçok farklı işlem için uygunluk sağlar. Isı yöntemi elektrik arkı olan ürün aynı zamanda maksimum 300 akımda çalışır. Metal malzeme yapısıyla dayanıklı bir içeriğe sahiptir. Parçaya bir yüzey kaplamada eklenebilir. Aynı zamanda parçalar otomotivde itici çarklar olarak kullanılır. Additive manufacturing parçalar tarım ekipmanı olarak bıçaklarda da kullanılır. Yeni nesil imalat teknolojisi olarak karşınıza çıkar. İnce tabakaların üst üste dizilmesiyle parça üretimi yapılır. Bu üretim şekli üç boyutlu baskı teknolojisinin temelidir. 3D yazıcı, 3D baskı, 3D örme makinesi eklemeli üretim makineleridir. Additive manufacturing de eklemeli üretim teknolojisini olarak adlandırılır.

Additive Manufacturing Teknolojisi

3D yazıcı gibi cihazların eklemeli çalışma sistemiyle çalıştığı bilinmelidir. Bu gibi cihazlarda nesneyi ince katmanları ekler, sıfırdan ortaya çıkmasını sağlar. Eklemeli üretim yapan cihazlarda yapılan üretim daha uygun maliyettedir. Bu yönden oldukça önemli bir avantaj sunar. Tasarımdan sonra imalata geçmenize yardımcı olur. Donanımıyla üretim teknolojisinde öne geçen bu tip cihazlar, kolaylık sağlamaktadır. Sektörel gelişmeyi destekleyen cihaz yapısı, tasarımdan üretime geçmesiyle büyük bir devrim niteliğindedir. 3D printer yardımıyla ofiste, evde üretim alanı oluşturulabilir. Bu sayede birçok işletme için önemli bir kullanım alanı oluşturmaktadır. Sektörel gelişime olumlu yönde yaklaşan additive manufacturing, son yıllarda popülerdir. Geniş kapsamlı bir kullanım alanı sunar.

What is Additive Manufacturing?

Additive Manufacturing is a form of three-dimensional printing. It is the operation of transforming a virtual object into an object with some special substance. For instance ; It is the production of 3D objects by thermal or chemical processes from materials such as polymer, composite, resin. Devices that perform this process are called 3D printers. Prints can be produced from several raw materials. The term known as additive manufacturing is also additive manufacturing technology. It is widely preferred in aerospace, energy and pharmaceutical industries. They are high-budget materials. It can be virtually finished with laser metal plating to reduce overall production time. Different types of metal additive manufacturing can be used to provide longer rust resistance with longer durability. Multitasking systems are available by adding them to the machine.

Using Additive Manufacturing

The laser in the so-called nozzle center melts the metal powder together with the base material. The point diameter varies according to the application. It is suitable for many different processes. The product, whose heat method is electric arc, also operates at a maximum current of 300. It has a durable content with its metal material structure. It can be added to the part in a surfacing. At the same time, parts are used as push wheels in automotive. Additive manufacturing parts are also used in knives as agricultural equipment. It appears as a new generation manufacturing technology. Pieces are produced by stacking thin layers on top of each other. This form of production is the basis of three-dimensional printing technology. 3D printer, 3D printing, 3D knitting machine are additive manufacturing machines. Additive manufacturing is also called additive manufacturing technology.

Additive Manufacturing Technology

3D printers work with an additive working system. In such devices it adds thin layers to the object, making it appear from scratch. Production with additive manufacturing devices is more cost-effective. In this respect, it offers a very important advantage. It helps you move from design to manufacturing. This type of devices, which comes to the fore in production technology with its hardware, provides convenience. The device structure, which supports sectoral development, is a great revolution with its transition from design to production. With the help of a 3D printer, a production area can be created in the office or at home. In this way, it creates an important area of use for many businesses. additive manufacturing, which has a positive approach to sectoral development, has been popular in recent years. It offers a wide range of uses.

Whatsapp